Marnier Tonic

Marnier Tonic

Zutaten

  • 4  cl  Grand Marnier
  •   Tonic Water