Gin Tonic

Gin Tonic

Zutaten

  •   kaltes Tonic Water
  • 4  cl  Gin